EnviDan vil sælge miljøteknologi til Malaysia

En konsulent med lokalt kendskab har banet vejen for, at EnviDan kan sælge miljøløsninger til malaysiske producenter af palmeolie.

UDFORDRINGEN

Den rådgivende ingeniørvirksomhed EnviDan i Silkeborg kan se et kæmpe potentiale i at tilbyde miljøteknologi til palmeolieindustrien i bl.a. Malaysia.

Men det er ikke en nem opgave at komme ind på markedet. EnviDan kommer med ny teknologi uden lokale referencer og skal samtidig agere på et konkurrencepræget marked, hvor prisen ofte er afgørende faktor.

”Vores kernekompetence er teknologiske løsninger – ikke at udvikle en forretningsmodel til det malaysiske marked, som fungerer på andre præmisser end det danske. Det har været en stor og spændende udfordring”, siger projektleder Peter Eskelund.

FORLØBET

Med penge i ryggen fra imidt har EnviDan derfor søgt hjælp hos en rådgiver med det nødvendige lokalkendskab.

Rådgiveren har screenet det malaysiske marked for både potentielle kunder og konkurrenter. Desuden har han introduceret EnviDan for en række vigtige aktører på markedet – bl.a. relevante myndigheder.

”Og så har han forstået at opbygge en forretningsmodel og plan, der nøje skitserer muligheder og faldgruber for at kunne skabe sig en forretning på det asiatiske marked – herunder en model for, hvordan eksterne investorer kan tiltrækkes”, siger Peter Eskelund.

IMIDT-EFFEKTEN

Trods det vellykkede samarbejde med konsulenten, har EnviDan endnu ikke solgt et anlæg i Malaysia. Men der er lys forude.

For palmeolie-industriens store, globale kunder som bl.a. Nestlé og Unilever begynder at stille miljøkrav til deres leverandører, og dermed bliver EnviDans tilbud interessant. Især fordi EnviDan nu udvider sin biogas-løsning med spildevandsrensning og dermed kan tilbyde palmeolie-møllerne en samlet proces, der forbedrer deres miljøprofil.

”Vi har måske været lidt forud for vores tid, men konsulentens arbejde er på ingen måde spildt, for nu har vi en brugbar forretningsmodel, og mulige investorer og kunder på markedet kender os. Det bringer os tættere på et salg”, siger Peter Eskelund.

Om virksomheden

Navn: EnviDan
Antal ansatte: ca. 175
Branche: Ingeniørrådgivning og løsninger inden for miljøområdet
Kommune: Silkeborg

Casen kort

Udfordring: At udvikle en forretningsmodel til det malaysiske marked og få kontakt til mulige kunder, investorer og myndigheder.
Løsning: En rådgiver med lokalt kendskab introducerer EnviDan for vigtige aktører og udvikler en model for, hvordan anlæggene kan sælges og finansieres.
imidt-effekt: EnviDan har nu en klar forretningsmodel og kender relevante aktører på markedet. Grundlaget for salg er på plads.