Fælles fokus på strategi styrker Luminex

Luminex har sat skarpt spotlight på sin strategi og organisation. Det er der kommet en mere velsmurt virksomhed ud af, hvor alle medarbejdere har tankesættet og metoderne til at sætte mål og retning.

UDFORDRINGEN

Hårde år med finanskrise og en presset økonomi har gjort det soleklart for Luminex i Horsens, at intern udvikling af organisationen er eneste vej frem mod at skabe vækst igen.

”En medfinansiering af projektet fra imidt gjorde det muligt at arbejde med hele organisationen på en gang og dermed sikre et hurtigere afkast”, fortæller Irene Ryssel.

Hun er COO (chief operating officer) i den 15 år gamle virksomhed, der sælger belysningsløsninger til erhvervslivet. Og hun er ansat til netop at sætte spotlight på mulige, interne forbedringer.

FORLØBET

”Hos imidt fik vi bevilget konsulenttimer, og jeg trak straks en konsulent ind, som jeg har samarbejdet med tidligere om en lignende udfordring i en anden virksomhed”, fortæller Irene Ryssel.

Konsulenten har talt med samtlige 18 medarbejdere. Ledelsen har fået 1:1 sparring, og de øvrige har holdt løbende pit-stop møder med konsulenten om konkrete udfordringer, løsninger og ansvar i dagligdagen.

”Hun ved, hvad hun har med at gøre, og formår at tale strategi med alle ud fra en overbevisning om, at alle gerne vil påvirke eget job på en positiv måde”, siger Irene Ryssel.

IMIDT-EFFEKTEN

Resultatet er, at Luminex har reorganiseret sig og hævet det strategiske niveau med formulerede handleplaner, som alle forstår og går op i. Desuden er fokus skærpet, så virksomheden nu koncentrerer sig om sine to kerneområder.

”Tonen i virksomheden er også blevet bedre. Afdelingerne samarbejder bedre end tidligere om fælles mål og bruger mere energi på at skabe fælles løsninger”, siger Irene Ryssel.

Desuden er to års underskud nu vendt til overskud, og Luminex søger allerede nye medarbejdere.

Om virksomheden

Navn: Luminex A/S

Antal ansatte
: 18

Branche
: Handel

Kommune
: Horsens

Hjemmeside:
www.luminex.dk

Casen kort

Udfordring: At komme over magre år og skabe vækst igen ved at samle organisationen om fælles mål og handleplaner.

Løsning: Bevilling til konsulent, der formår at gøre strategi levende og vedkommende for alle, og som kan formidle den enkelte medarbejders betydning for at nå fælles mål.

imidt-effekt: En engageret medarbejderstab, et skarpt forretningsfokus, overskud på bundlinjen igen og behov for nye medarbejdere.